ASEAN Centre

  • Executive Director: Shan-lin Chen

  • Deputy Executive Director: Shyang-yun Cheng

  • Advisors: Arthur Kwang-Hung Ting, Bruce J.D. Linghu, Perry Pei-hwang She,
    Jian-Guo Wu, Leo Chen-jan Lee, David Yung-lo Lin, Jason C.S. Lin, Song-huan Lin, Andrew Li-yan Hsia, Kristy Tsun-Tzu Hsu, Jacob Ta-tung Chang, Liang-jen Chang, Benjamin Y.P. Liang, Ji-ping Jhang, Shan-lin Chen, Shyang-yun Cheng, Chi-tai Feng, Alexander Chieh-cheng Huang, Kwei-Bo Huang, Cing-syong Huang, Wen-hua Jhang, Bo-jiou Jheng, Fa-dah Hsieh, Jhih-yuan Luo